Náhradní plnění 2021

Společnostem, které zaměstnávají více než 25 pracovníků, vzniká ze zákona povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP),
a to v minimálním podílu 4% z celkového počtu zaměstnanců. 

Pokud firma nemůže zaměstnat požadovaný podíl OZP, musí do státního rozpočtu odvést částku ve výši 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy za každého svého zaměstnance nebo může využít náhradního plnění, tedy zakoupit výrobky nebo služby od dodavatele, který je sám zaměstnavatelem na CHTP (chráněném trhu práce) = zaměstnává více jak 50 % vlastních zaměstnanců OZP. Takovou společností je zde
pro Vás BOZPečno s.r.o.

Díky naší spolupráci s Centrem Sociálních Služeb Vám pomůžeme splnit povinný zákonný podíl zaměstnanosti OZP. 

Děkujeme, že nám pomáháte využitím náhradního plnění podpořit zaměstnávání našich pracovníků OZP.

Jaké má náhradní plnění výhody?

Splníte svůj zákonný povinný podíl zaměstnanosti OZP

Získáte přístup ke službám zaměstnavatele na CHTP

Podpoříte zaměstnávání OZP

Ušetříte na odvodech do státního rozpočtu 

O administrativu se postaráme my

Počet zaměstnanců - příklad:
Povinný podíl zaměstnávání OZP (dříve ZPS): 4%
Povinný podíl zaměstnávání OZP (ZPS) v přepočtu na celkový počet Vašich zaměstnanců: 8
Průměrná měsíční mzda 2020 (I.-III. Q) v Kč: 34 611 Kč
V případě, že nesplníte povinný podíl, je Vaše společnost povinna zaplatit státu 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy (za první tři čtvrtletí) za JEDNOHO zaměstnance OZP dle výpočtu povinného podílu: 2,5 x 34 611 Kč86 528 Kč
V případě, že nesplníte povinný podíl, je Vaše společnost povinna zaplatit státu za všechny Vaše nezaměstnané OZP dle povinného podílu ročně:

8

x 86 528 Kč
692 224 Kč
V případě náhradního plnění je ROČNÍ ODBĚR SLUŽEB ČI ZBOŽÍ 7 násobkem průměrné měsíční mzdy za 1 zaměstnance OZP: 7 x 34 611 Kč242 277 Kč
V případě náhradního plnění činí roční odběr služeb či zboží (v přepočtu na celkový podíl OZP, DLE PŘÍKLADU VÝŠE):

8

x 242 277,- Kč
1 938 216 Kč
VAŠE MĚSÍČNÍ ÚSPORA ČINÍ, V PŘÍPADĚ ODEBRÁNÍ SLUŽEB A ZBOŽÍ V REŽIMU NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ:57 685 Kč
VAŠE ROČNÍ ÚSPORA ČINÍ, V PŘÍPADĚ ODEBRÁNÍ SLUŽEB A ZBOŽÍ V REŽIMU NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ: 692 224 Kč

Každý zaměstnavatel je povinen oznámit příslušnému Úřadu práce do 15.2. následujícího roku způsob plnění svého zákonného podílu zaměstnanosti OZP.

V případě zájmu či dotazů nás můžete kontaktovat také na tel. čísle:

+ 420 770 666 571